FANDOM101010
ÁäAg3îé®DˆøQCâãÝI÷ê nÖÆ\Þ‚ï)ô?^ xª<¬)Ù¥Èw}m”õ…ZÂó;-ÇÛräÅ…u®84^II "*!#ów|%%`É –ÉŠé­Sq1]‡²Ò

qЉõ´ˆ†1×Y ç j»!ÐF òõ•Ñƒòsq0Û°ÖÙLŸ3ú~Šò! í¢( ¬µ–»ê-G[¨á 7¤x — ØìˆõlOñ; X›ŸtõXó } ,ˆOÀ¢ýX¾v8]<aþ…f%ŽŒ'WIÆ“p.v•–Åm®Jôú2?¼+3°*Ò3ÕyUÍê 7g ô ¬µ–»ê-G[¨á 7¤x — ØìˆõlOñ; X›ŸtõXó } ,ˆOÀ¢ýX¾v8]<aþ¯|Ç?ÏN½y|Í\{µ›ÑÒ äºh Õ²X‡Ý)¨}$L{6¦%Ó§=ÓóP¾ßÉ’ S¥ÁgÊCáxv‘|Úˆ®ÍI±×w¤¿9RCn

.
Anim153 8" O" Ð…/å¯åý w'„-ˆs­Ûæq<+¨%Ám_ˆ{Â:So+‹ü˜¨7  :}úgýÑiûËðÕ

Eb êy¦É I ¶ëuVbßxƒøe Q‰Å:¼Æ…µµÎ¥"ÿ Editar

§ü äT?دq <W)*v-/îñŒqÅW’ÂkXãeþÍx¿‚I#(söA«ÑIwohß`‚/4öŠQóßkŠÏ—±Õ th† kˆÕWj¾æ8}Þb¨ : ¯{=¾–Ì÷—7S»|Þ\J@Qê[ 3\ê‹ ýE­àù¹ Û+îüG _Ê´"Ö"ož âdUÜçî ü éF¡uÜÏ]Få–9ììn Ìþ í•Ÿ©9ÍmZ-ómûLŒ­×1ÀPÿ´,•#¶‘§¶ŠáŽ =ÌÃa=ÀR3øÕ9w¿—¿iÚ¿÷×=é¢ ¸ ôÉ¥ jIjmóIç¿ÙâÞÜyJ´,•#¶‘§¶ŠáŽ =ÌÃa=ÀR3øÕ9w¿—¿iÚ¿÷×=é¢ ¸ ôÉ¥ jIjmóIç¿ÙâÞÜyJ @ņ#yXºá⤓!æƒÕló} .pÅËÛ ® r •c]Ψ˜R|DBtqÉ ‘ v‡ Êûbïv

0-colorear-dibujos-dinosaurios-g

§íÿíÿíÿlÝö­ÛŸô'ŸPnõ6~wúOð^·£é(?¿=

–©ë Í澯Óp =ÅG) §ö” 8˜`Z Õ 4žª é 6%òczÁ©Joê[l–€ý­7% ª’Ï ˜˜Źûm$ (‹'ˆtŽEr .†´{ õ'ž‘½ ¶} "»Ç|§t§cõƒ—@$ªñ eû70’aþ`^˜œ åhsEAx²a±§‡Š=uZoEå ¯°

{{5

sÙ–î³;?èt©ÿ‰BôÑ,×C ÎÝY.犼¯WboU Þ¬ô¿VŠùiKø˽I ¶Çœ ¹í'Øu O …^ Editar

g3îé®DˆøQCâãÝI÷ê nÖÆ\Þ‚ï)ô?^ xª<¬)Ù¥Èw}m”õ…ZÂó;-ÇÛräÅ…u®84^II "*!#ów|%%`É –ÉŠé­Sq1]‡²Ò qЉõ´ˆ†1×Y ç j»!ÐF òõ•Ñƒòsq0Û°ÖÙLŸ3ú~Šò! í¢( ¬µ–»ê-G[¨á 7¤x — ØìˆõlOñ; X›ŸtõXó } ,ˆOÀ¢ýX¾v8]<aþ¯|Ç?ÏN½y|Í\{µ›ÑÒ äºh Õ²X‡Ý)¨}$L{6¦%Ó§=ÓóP¾ßÉ’ S¥ÁgÊCáxv‘|Úˆ®ÍI±×w¤¿9RCn

100ads2

§¶E¾Ø }¿6¨³

ïŽùqШ+ɳë u6ÖR: Ù‚£ ›4èuªfCC ÙÜŒa

m}ƒ¹NÓÑÜë÷ÅFOÇ¡ÃÒ¥jÐà˜¦ÕdlÖÖ -šÖçM¸¦YoÒ‘mfIù¨ñú¦ÑŸ|<{Ä›s>y»èÓ¯–}üÅ–´´ÒåˬU=hÖ4)Û,

fR‡•©1 ©ïzÜJ‘) ÑþÀh®0µèpô'R ³òK{LV

„À 6˽~?z: 

Íõš§ ÏIƒ®©®ÚhÑ HU¦‘xlAÎ M ªîT\Û¸aGú¬[KfW®ZP6gASA‰åÚµ®²rS‹Q¥U6µ˜ C‹ZoÑ©ZT( ¨Mú–ºöÎÆΟ{ý¾Øèé8è,ÚZM aÔš[pR«µè WÎ^OŠIùbô„×ú

²™¯õu ä

xG ùÅ©cg ½×xí ÕÞ„UÕ¶« Editar

9m ˜0 ¼2 ¼ †¼>dê Àuù'…ÿ«½3‹âÊ ~±õ¾Ñ j–ù2™÷Í›7ùå%“L’ÉL6wÄ%®(↨¨¨ ‚DK¢ì[ÓÝ,¢à®‰‰ £Ñ¨,â’8q¢Q£ˆ@7ôR{Uo€K ¾S}±Çy |Ÿ “qÒçwl‹Ûw«ó¿÷Üs««»ÖŽß¿gÕç'Œ5Gr?Ú³nç¶å›+—mª|ksåŠ-›Þþ 7¥4mzê’ÉãǾòHïà>áIQ¯ìz'egZ¾ÕI§ mq[ÏQN ç ŠºIS•zjœw'~¾ˆoŽ>{㶠Y…YyÆ|]I h>gØÈ!˜VŠE( " °0L,ÃÄr," ûU_ìéßaÏ? ðêŸC‡ ~üÍ ÿ9røo‡ z²ÿëõRþÆ Ò>á˜Z‰i” ÈŒWž)IŽß³rÁŽ¥³÷mÎít5á¼ð¼,†¾…


ô¸iÇ2–îNµ9+¹“¿BP š±Ñô÷6ûM?ß»KOñÍÕÃæ(¿ Editar

vIEú úâQèÄGwÀœ’à\ª ºR¬r©!æÜ¡ð£ AÍ»< åºÕìÜX k º23rmy¦wf”Dz¹ <B³©x B ZÔ ?øPÄÇ ¤!W©8" O" Ð…/å¯åý w'„-ˆs­Ûæq<+¨%Ám_ˆ{Â:So+‹ü˜¨7  :}úgýÑiûËðÕ|ʗʱ í LÆ„, 5÷É‹ï?è(¹Zq,=8ßÕ4~ÍÇÛ¬>v°ºÙÝü†ÏPÑûÇ¥BîÈ @&a xg.}‹( "@›¡CÑB x}mä¾qÍɳ¥—® ¾úSý™³¥GŽ¤wv¦}ٝ~òhƉ֭ߞȸq>÷æù¼ë§SA _Ê º±÷ö¹×N§^êJ8Ó qìpØÑÚÐcqÍû#[ª£[ mk;œÔp0©j_TA–_Ú¶»2 òS}rS‚B}l>™«GÃ#} QB áðÚd::::

$ \psi_{nlm}(\theta,\phi,r) = \sqrt {{\left ( \frac{0}{n a_0} \right )}^0\frac{(n-0-0)!}{0n[(n+0)!]}0} e^{- \rho / 0} \rho^{0} L_{n-0-0}^{0-0}(\rho) \cdot Y_{0,m}(\theta, \phi ) $

$ \operatorname{sen}(x \pm y) = \operatorname{sen}(x) \cos(y) \pm \cos(x) \operatorname{sen}(y) $

á/]º,’HäJ…f%ŽŒ'WIÆ“p.v•–Åm®Jôú2?¼+3°*Ò3ÕyUÍê 7g ô &]¢ ÿùò{{Îw<ìØûuñÖú˜M)k?‰6û Áâ“LßM¿ÑŸ¿âŒü&bKy,£˜ Ä Áþ8 -’.QÛˆJ&#]=d 3-3Ð ë I).Í©ß|]|áBé7§òŽ¬Iý²- ätkô™Ö˜ómQ ;c¯tÅ\= ×Âup=Ü


æÜ¡ Editar

Росимущество ликвидирует самую глубокую скважину в мире

Кольская скважина (СГ-3), являющаяся самой глубокой буровой скважиной в мире, будет ликвидирована из-за нерентабельности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы территориального управления Росимущества по Мурманской области Бориса Микова. Точная дата закрытия проекта пока не определена. Ранее прокуратура Печенгского района оштрафовала руководителя предприятия СГ-3 за задержки зарплаты и пригрозила возбудить уголовное дело. По данным на апрель 2008 года, штатное расписание скважины включало 20 человек. В 80-е годы на скважине трудились около 500 человек. העשרים, כאשר 2 של תיאוריות המנסות להסביר תופעות מסוימות, חוק הכבידה האוניברסלי התורה האלקטרומגנטית הקלאסית, הפכה מספיק כדי להבהיר להם. התיאוריה האלקטרומגנטית שנוצר בעיה כאשר מנסים להסביר את פליטת הקרינה מכל אובייקט בשיווי משקל, המכונה קרינה תרמית, שהוא רטט מגיע חלקיקים מיקרוסקופיים המרכיבים אותו. באמצעות המשוואות של האלקטרודינמיקה הקלאסית, האנרגיה הנפלטת היא קרינה תרמית נטו אינסוף אם תוסיף את כל התדרים הנפלטים כתוצאה אובייקט, לא הגיוני עבור פיסיקאים.

זה בתוך מכניקה סטטיסטית שבה הרעיונות הקוונטים העולים בשנת 1900. כאשר הפיזיקאי הגרמני מקס פלאנק בא עם מתמטית, אם תהליך חשבון הוחלף נפרד תדרים אלה בקצב לא רציפה, היא לא הצליחה להשיג תוצאה סופית, אשר חיסלה את הבעיה, והתוצאה להשיג עלתה בקנה אחד עם מה לאחר מכן נמדדה.

זה היה מקס פלאנק אז מי קבע את ההשערה כי קרינה אלקטרומגנטית נספג הנפלטת משנה בצורה של "קוונטים" של אנרגיה או פוטונים אור דרך קבועה סטטיסטית, המכונה של פלאנק קבוע. ההיסטוריה שלה טבועה המאה העשרים, כמו ניסוח הראשון של תופעה קוונטית שוחרר על ידי אותו פלאנק 14 דצמבר, 1900 בכנס של האגודה הפיסיקלית של האקדמיה הלאומית למדעים Berlín.6

הרעיון של פלאנק היה במשך שנים רבות השערה רק אם אלברט איינשטיין לא לקח למעלה, דבר המצביע על כך אור, בנסיבות מסוימות, מתנהגים כחלקיקים עצמאיים של אנרגיה (קוונטים אור או פוטונים). היה זה אלברט איינשטיין, אשר בשנת 1905 השלימה את החוקים הרלוונטיים של תנועה תורת היחסות הפרטית, מראה כי האלקטרומגנטיות היה למעשה לא מכני התיאוריה. הסתיים כך מה שכונה הפיסיקה הקלאסית, כלומר שאינם הפיזיקה הקוונטית.

הוא ניצל את הנוף כפי שהוא מכנה אותו "האוריסטי" לפתח את התיאוריה שלו על האפקט הפוטואלקטרי, שפורסם השערה זו בשנת 1905, להרוויח אותו בפרס נובל לפיזיקה 1921. השערה זו יושמה גם להציע תיאוריה של חום סגולי, כלומר זה פותר מה היא כמות החום הדרושה כדי להעלות את הטמפרטורה על ידי

Crocodylus Pontifes Editar

Глубина скважины СГ$ -3 к началу 1991 года достигла 12261 метра. $ В этом же году скважина была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая в мире. По оценке российских и иностранных ученых, бурение таких скважин по сложности сопоставимо с полетом в космос, и ее закрытие нанесет непоправимый урон мировой науке, добавляет "Интерфакс".

Бурение скважины, расположенной в 10 километрах от города Заполярного, в 1970 году начала Кольская комплексная геолого-разведывательная экспедиция глубокого бурения Мингеологии СССР. В сентябре 1981 года ствол скважины достигал протяженности в 10 тысяч метров.

Бурение скважины было начато для изучения структурно-вещественных комплексов земной коры. Полученные данные позволили подробно изучить геологическое строение и геодинамику земной коры.

Ссылки по теме